fredag 22 mars 2013

Kopierat från "Cancerfonden bloggar"


Fördel med tamoxifen i tio år för bröstcancerpatienter

Ytterligare fem år av behandling med läkemedlet tamoxifen förebygger återfall och död i bröstcancer hos kvinnor med östrogenpositiv sjukdom.
Det är en slutsats cancerforskare drar i en ny studie som nyligen presenterades i den medicinska tidskriften The Lancet.
I Sverige ges fem års behandling med tamoxifen till kvinnor som opererats för tidig bröstcancer för att skydda mot återfall och bröstcancerrelaterad död. Skyddet gäller både under och efter avslutad behandling.
Nu visar alltså ny forskning att skyddet kan utökas om behandlingen får fortsätta.
Nästan 7 000 kvinnor har ingått i studien. De delades in i grupper; i den ena fick kvinnorna fortsätta med tamoxifen i totalt tio år. I den andra avslutade de sin behandling efter fem år.
I gruppen som fick förlängd behandling var andelen kvinnor som fått återfall i bröstcancer eller som hade dött i sjukdomen, under år 5 till 14 efter att behandlingen startade, 21,4 respektive 12,4 procent.
Motsvarande siffror i gruppen som fick tamoxifen i fem år var 25,1 respektive 15,0 procent.
Ytterligare analyser indikerar att tio års behandling halverar risken för bröstcancerrelaterad död under det andra årtiondet efter att behandlingen startade. Största nyttan verkar alltså ligga för dem som höll ut längst med sin behandling.
Visserligen fick dessa kvinnor en liten ökad risk för blodpropp i lungan och livmodercancer, men forskarna anser att nyttan överstiger denna risk.
Svenska onkologer diskuterar senare i veckan på vilket sätt dessa nya data ska komma att ändra nuvarande riktlinjer.
– Nu gäller att väga nackdelar mot fördelar och välja ut vilka patientgrupper som blir aktuella för en förlängd behandlingstid, säger överläkare Elisabet Lidbrink, bröstmottagningen på onkologiska kliniken vid Radiumhemmet i Stockholm.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar